EN
搜索
按品牌找車 按用途找車 精準搜索
查詢條件:
專用車
冷藏車
清除查詢條件
為您找到: 108 個符合條件的產品
箱體容積:
底盤車系: 江鈴凱銳EV
額定載重: 1810
排放標準: 暫缺
最大馬力: 120
驅動形式: 前置后驅  4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系:
額定載重: 1495
排放標準: 國五
最大馬力: 115
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 15.8 萬元
箱體容積:
底盤車系:
額定載重: 1495
排放標準: 國五
最大馬力: 115
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 15.8 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天龍
額定載重: 17220
排放標準: 國五
最大馬力: 420  245
驅動形式: 8 X 4  6 X 2
廠商指導價: 34.39 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天龍
額定載重: 14570
排放標準: 國五
最大馬力: 245  420
驅動形式: 6 X 2  8 X 4
廠商指導價: 25.53 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天龍KL
額定載重: 17220
排放標準: 國五
最大馬力: 465  385  420
驅動形式: 8 X 4
廠商指導價: 35.55 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天龍KL
額定載重: 17220
排放標準: 國五
最大馬力: 420  385  465
驅動形式: 8 X 4
廠商指導價: 35.35 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天龍KL
額定載重: 17220
排放標準: 國五
最大馬力: 385  420  465
驅動形式: 8 X 4
廠商指導價: 35.05 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天錦KS
額定載重: 1300
排放標準: 國五
最大馬力: 148
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: 東風天錦
額定載重: 7605
排放標準: 國五
最大馬力: 210  245
驅動形式: 4 X 2  6 X 2
廠商指導價: 31.8 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天錦
額定載重: 15635
排放標準: 國五
最大馬力: 245  210
驅動形式: 6 X 2  4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: Re500
額定載重: 850
排放標準: 暫缺
最大馬力:
驅動形式: 暫缺
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: Re500
額定載重: 850
排放標準: 暫缺
最大馬力:
驅動形式: 暫缺
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: 吉利E200
額定載重: 1255
排放標準: 暫缺
最大馬力:
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: 吉利E200
額定載重: 1320
排放標準: 暫缺
最大馬力:
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系:
額定載重: 1170
排放標準: 暫缺
最大馬力:
驅動形式: 暫缺
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系: 福田時代M3
額定載重: 1090
排放標準: 國五
最大馬力: 150
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 18 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天錦KR
額定載重: 7925
排放標準: 國五
最大馬力: 180
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 25.7 萬元
箱體容積:
底盤車系: 東風天錦KR
額定載重: 9865
排放標準: 國五
最大馬力: 180
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
箱體容積:
底盤車系:
額定載重: 1495
排放標準: 國五
最大馬力: 115
驅動形式: 4 X 2
廠商指導價: 暫無報價
加載更多
云南快乐10分